Thursday, November 12, 2009

SERAMA MUDA KEMBAR LILIN LAWAN MEJA (SOLD OUT)
Serama muda kembar lilin yang telah mula menunjukkan gaya yang baik di meja. Ia adalah gabungan genetik baka uban + sayap lempar.

No comments:

Post a Comment