Sunday, May 10, 2009

SERAMA REMAJA INDUK KELAS PERTANDINGAN

Induk ini dianggap ayam yang amat berpotensi untuk pertandingan dalam 1-2 bulan yang akan datang. Keistimewaannya ialah 'Cutting' Slim dan tengkuk bergetar di meja. Kedudukannya adalah sentiasa tarik 24 jam di meja.

No comments:

Post a Comment