Sunday, May 10, 2009

SERAMA REMAJA INDUK (SOLD OUT)

Induk ini adalah induk dari darah gaya yang terpilih. Amat sesuai untuk dibuat baka kepada rakan2 yang belum memiliki baka darah juara maka inilah cadangannya...

No comments:

Post a Comment